Over EFT-Academy

EFT Academy is opgericht door twee enthousiaste EFT-behandelaars, nl. Koenraad Van Reeth en Veronique Schelfaut.

Beiden hebben sinds 2005, een eigen EFT-praktijk, zie www.eft-online.be voor meer informatie.

Reeds meer dan 10 jaar geven zij ook EFT-opleidingen, gesteund vanuit de directe praktijk ontwikkelden zij hun eigen kijk op EFT zonder de traditionele basis te verloochenen.

In 2010 kwam het tot de oprichting van een heuse EFT-Academy. Sinds die dag heeft de EFT-Academy een hele evolutie doorgemaakt.

In de EFT-Academy krijg je de EFT-techniek aangeboden in al zijn aspecten. Je gaat niet alleen aan de slag met eigen issues maar je leert ook gevat inspelen op de emotionele beleving van een cliënt, daarbij gebruik makend van EFT. Alle EFT-vaardigheden worden duidelijk uitgelegd en gedemonstreerd, ingeoefend en ervaren.                                              

In 2012 schreven ze het eerste Vlaamse EFT boek, wat voor velen nog steeds een standaard werk is.
Bevrijd jezelf OMSLAG bijgesneden websitegrootte

Alle ontwikkelingen in het EFT-veld (nationaal en internationaal) en aanverwante technieken worden nauwgezet in het oog gehouden en eventueel via bijscholingscursussen tot bij de student gebracht. 

De EFT-Academy biedt opleidingen aan voor zowel mensen die EFT gewoon willen leren kennen (EFT-lezing / EFT voor jezelf), maar ook voor hen die professioneel met mensen bezig zijn (EFT Master Practitioner-opleiding / Bijscholingscursussen).

De EFT-Academy zet zich ook in voor de verspreiding van deze formidabele techniek.

Wat is EFT?

EFT of Emotional Freedom Techniques is een relatief nieuwe ontdekking en een snel-ontwikkelende behandeling binnen het veld van de Energetische Psychologie waardoor ze heel wat aandacht trekt van gewone mensen maar ook zij die werken met mensen, met name psychologen, dokters, wetenschappers, coaches , gezondheidswerkers… (lees meer -> zie hieronder)

Dikwijls aangeschreven als ‘Psychologische acupressuur’, werkt deze techniek door het vrijmaken van blokkades in het energiesysteem welke vaak de bron zijn van emotionele intensiteit en ongemak. Deze blokkades in ons energiesysteem, die ons daarnaast emotioneel uitdagen, leiden ons naar beperkende overtuigingen en gedragingen en een onvermogen om harmonieus te leven.

Uiteindelijke symptomen kunnen zowel emotioneel en/of fysisch zijn en omvatten verminderd zelfvertrouwen en zelfbeeld, het gevoel vast te zitten, angstig of depressief, of het ontstaan van dwangmatige en verslavende gedragingen. Het wordt nu eindelijk op grote schaal aanvaard dat emotionele disharmonie een belangrijke factor is bij lichamelijke symptomen en ziekten en dit is dan ook de reden dat deze technieken uitgebreid gebruikt worden bij lichamelijk problemen, chronische vermoeidheid incluis, met soms verbazingwekkende resultaten. Zulke technieken worden meer en meer aanvaard in allerlei disciplines, waaronder psychotherapie.
Een EFT-behandeling bestaat uit het gebruik van de vingertoppen ipv naalden, waarbij we tikken op de eindpunten van energiemeridianen die zich juist onder de huid situeren. De behandeling is niet-invasief en werkt in de sfeer om iets op een zo eenvoudige en pijnvrije manier te veranderen.

EFT is een aanpak met gezond verstand dat zijn kracht haalt uit Oosterse ontdekkingen die al 5000 jaar bestaan. Zelfs Albert Einstein vertelde ons reeds in 1920 dat alles (onze lichamen incluis) uit energie is samengesteld. Deze ideeën zijn grotendeels door de Westerse Geneeskunde genegeerd maar worden op dit moment meer en meer ontsluierd. Daarbij ontdekt de mens opnieuw de vergeten waarheid dat alles energie is en welk potentieel het ons brengt.
In die korte periode sinds dat Gary Craig het ontwikkelde in 1990, heeft EFT gezorgd voor verlichting bij duizenden mensen voor allerlei soorten problemen en toestanden, vaak in een verrassende korte tijd en na lange en pijnlijke perioden van zoeken naar een hulpmiddel. De verscheidenheid aan succesvolle resultaten spreiden zich van trauma en misbruik, fobieën en zelf-sabotage, tot diepe emotionele toestanden van angst en depressie, verslavingen, lichamelijke klachten, om er maar een paar te noemen.

Omdat de technieken zo simpel zijn, kunnen ze effectief gebruikt worden als een zelfhulpmiddel, wat mensen in staat stelt om actief bij te dragen tot hun eigen helings- en ontwikkelingsproces. Het helpt bijdragen tot een snellere verlichting, soms door gezondheidswerkers onmogelijk geacht. Deze technieken brengen de medische en psychotherapeutische wereld niet in diskrediet maar dragen bij tot een meer holistisch helingsproces.

Hoe werkt EFT?

Steunend op haar ontdekkingsverklaring:

“Onze negatieve emoties worden veroorzaakt door een storing in het energetisch system van het lichaam.”

EFT werkt door deze storingen in het energiesysteem te wissen en het daaruit voortvloeiend emotionele antwoord of intensiteit te verwijderen door de emotionele harmonie te herstellen en verlichting bij fysisch ongemak aan te bieden.
Dit wordt gedaan door op een specifiek probleem te focussen terwijl je met je vingers tikt op eindpunten van energiemeridianen. De combinatie van het zenden van bewegingsenergie naar ons energiesysteem, terwijl je basisoorzaken blootlegt en focust brengt een rechtzetting van het energiesysteem met zich mee daarbij het “short circuit” naar het voorheen geleerde antwoord van het lichaam verwijderend.

Waarom deze vorm van behandeling kiezen?
  • Het is een positieve en proactieve ervaring
  • Werkt vaak waar niks anders blijkt te helpen
  • Meestal een snelle en durende verlichting van symptomen
  • Je kunt het gebruiken als zelfhulp (sommige gevallen zijn vrij complex en heb je wel een EFT-Practitioner nodig).
  • Geen supplementen of gereedschap nodig.
 

Als jouw interesse gegrepen is door alles wat je over EFT hebt gehoord en gelezen en je wilt er meer over te weten komen zijn er een aantal wegen die de EFT-Academy je kan aanbieden om je verder te helpen verdiepen in en te begrijpen: