EFT-Certificering

Reglement van de EFT-opleiding tot het behalen van een EFT-Academy EFT-Certificering.

De EFT-opleiding, dus alle modules doorlopen hebben en voldaan hebben aan de hieronder opgesomde eisen.

  • Van de studenten wordt verwacht dat ze 3 cliënten volgen. Elk cliënt moet minimaal 2 maal gevolgd worden. Hiervan moeten er casusbesprekingen binnengebracht worden. Dus na 2 modules moeten er 6 casusbesprekingen zijn. Afwijkingen hierop moeten besproken worden met de verantwoordelijken van de opleiding.
  • Op het einde van elke module worden er 2 casusbesprekingen (consulten) binnengebracht.
  • De laatste 2 casussen moeten ten laatste drie maanden na het beëindigen van de tweede module binnen zijn. Per 2 casussenbesprekingen is er één bespreking die volledig (van begin tot einde) moet uitgeschreven zijn. Dit consult moet minimaal één uur geduurd hebben. Alle casussen worden digitaal aangeleverd.
    Alle casussen worden door de EFT-Academy met feedback teruggestuurd.
  • Per module wordt er verwacht dat de groep éénmaal samenkomt buiten de leertijd. Inhoud van de bijeenkomst: mekaar begeleiden en steunen met EFT, vraagstelling, informatie-uitwisseling.
  • De cursist moet kunnen aantonen dat hij gedurende de looptijd van de twee modules minstens dertig één op één situaties heeft gehad. Alle één op één EFT-situaties komen daarvoor in aanmerking (tijdens EFT-opleiding, casussen enz..). het komt er op neer ervaring op te doen van de aangeleerde technieken. Meer info tijdens de opleiding.
  • Het lezen van de opgelegde literatuur. Meer info tijdens de opleiding.
  • Van de student wordt verwacht dat hij/zij aan zichzelf werkt. Daarom wordt er verwacht van hem/haar dat hij/zij zich minstens drie maal laat begeleiden door een EFT-Practitioner. Een lijst van EFT-Practitioners die hiervoor in aanmerking komen worden meegedeeld bij de start van de EFT-opleiding.
  • Slagen in het theoretisch en praktisch examen na MODULE II.
Theoretisch examen:

Dit examen bestaat uit multiple choice vragen. Om te slagen moet er minstens 80% gehaald worden.

Praktisch Examen:

Het begeleiden van een onbekende cliënt, ca. 90 minuten.
Na het slagen van dit examen, mag je overgaan naar de bijscholingsmodules.

Na het voltooien van de Modules I en II en aan de eisen ervan bekom je het statuut van EFT Advanced Practitioner.
Je krijgt een vermelding van deze status op de EFT-Academy-Website.
EFT Master Practitioner bekom je door minimaal twee vervolmakingscursussen te volgen waarvan Module ‘Matrix Reimprinting’ verplicht is. De tweede bijscholing is naar keuze.
Je krijgt hier ook een vermelding van op de EFT-Academy-Website.

Om de status van EFT Advanced Practitioner en EFT Master Practitioner te behouden, wordt er 4 à 5 maal per jaar een intervisie georganiseerd. Men is verplicht om op minstens drie ervan aanwezig te zijn. Ook wordt er verwacht dat de EFT Master Practitioner elk jaar een bijscholingscursus volgt zij het bij de EFT-Academy of een andere onderwijsinstelling of opleiding relevant aan EFT.

Kosten vermelding EFT-Academy-website:

Na het bekomen van het EFT ADVANCED PRACTITIONER krijg je een vermelding op de EFT-Academy Website als dusdanig. Deze vermelding is gratis voor het lopende jaar waarin het cerrtificaat is behaald. Het volgende jaar wordt er 60 €/jaar aangerekend. Klik hier.

Na twee bijscholingen gevolgd te hebben, word je status EFT Master Practitioner. Ook deze nieuwe status wordt vermeld op de site.
De betalende vermeldingen krijgen 5 % korting op de bijscholingen en Events georganiseerd door de EFT-Academy.