Reglement tot het behalen van een EFT-Academy EFT-Certificering.

Alle modules doorlopen hebben en voldaan hebben aan de hieronder opgesomde eisen.

 • Van de studenten wordt verwacht dat ze 3 cliënten volgen. Elk cliënt moet minimaal 3 maal gevolgd worden. Hiervan moeten er casusbesprekingen binnengebracht worden. Dus na 3 modules moeten er 9 casusbesprekingen zijn. Afwijkingen hierop moeten besproken worden met de leiding.
 • Op het einde van elke module worden er 3 casusbesprekingen (consulten) binnengebracht.
 • De laatste 3 casussen moeten ten laatste drie maanden na het beëindigen van de derde module binnen zijn. Per drie casussenbesprekingen is er één bespreking die volledig (van begin tot einde) moet uitgeschreven zijn. Dit consult moet minimaal één uur geduurd hebben. Alle casussen worden digitaal aangeleverd. Alle casussen worden door de EFT-Academy met feedback teruggestuurd.
 • Per module wordt er verwacht dat de groep éénmaal samenkomt buiten de leertijd.
 • Inhoud van de bijeenkomst: mekaar begeleiden en steunen met EFT, vraagstelling, informatie-uitwisseling.
 • De cursist moet kunnen aantonen dat hij gedurende de looptijd van de eerste drie modules minstens veertig één op één situaties heeft gehad. Alle één op één EFT-situaties komen daarvoor in aanmerking (tijdens opleiding, casussen enz..). het komt er op neer ervaring op te doen vaan d aangeleerde technieken. Meer info tijdens de opleiding.
 • Het lezen van de opgelegde literatuur. Meer info tijdens de opleiding.
 • Elke student wordt gevraagd om een voordracht/lezing te brengen van een twintigtal minuten over een van de volgende onderwerpen: Nog te bepalen
 • Elke student maakt voor zichzelf en voor de medestudenten een samenvatting. De bedoeling is dat we op het einde van het academiejaar op de hoogte zijn wat deze psychiatrische diagnoses betekenen, niet om een diagnose te kunnen stellen, maar als een cliënt een van deze diagnoses aangeeft dat we tenminste weten wat het betekent, dat je dan voor jezelf kunt beslissen of je deze cliënt begeleidt of niet. Het is ook een opportuniteit om voor de groep te staan, en mogelijke belemmeringen onmiddellijk aan te pakken met EFT. De samenvatting levert hij enkele dagen voor de lesdag bij de EFT-Academy in zodat ze kunnen gedrukt worden.
 • Van de student wordt verwacht dat hij/zij aan zichzelf werkt. Daarom wordt er verwacht van hem/haar dat hij/zij zich minstens drie maal laat begeleiden door een EFT-Practitioner. Een lijst van EFT-Practitioners die hiervoor in aanmerking komen worden meegedeeld bij de start van de opleiding.
 • Slagen in het theoretisch en praktisch examen na MODULE III.
Theoretisch examen:

Dit examen bestaat uit multiple choice vragen. Om te slagen moet er minstens 80% gehaald worden. Praktisch Examen:
Het begeleiden van een onbekende cliënt, ca. 90 minuten.
Na het slagen van dit examen, mag je overgaan naar de bijscholingsmodules IV en V.

Na het voltooien van de Modules I, II en III en aan de eisen ervan bekom je het statuut van EFT Advanced Practitioner.
Je krijgt een vermelding van deze status op de EFT-Academy-Website.
EFT Master Practitioner bekom je door minimaal twee bijscholingsmodules (Module IV en V in het programma) te volgen waarvan Module ‘Matrix Reimprinting’ verplicht is. De tweede bijscholing is naar keuze.
Je krijgt hier ook een vermelding van op de EFT-Academy-Website.

Om de status van EFT Advanced Practitioner en EFT Master Practitioner te behouden, wordt er 5 maal per jaar een intervisie-dag georganiseerd. Men is verplicht om op minstens drie ervan aanwezig te zijn. Ook wordt er verwacht dat de EFT Master Practitioner elk jaar een bijscholingscursus volgt zij het bij de EFT-Academy of een andere onderwijsinstelling of opleiding relevant aan EFT.

Kosten vermelding EFT-Academy-website:
Eens je start met de opleiding wordt je vermeld op de EFT-Academy-Website als EFT-Practitioner in Opleiding. Deze vermelding is gratis gedurende Module I, II en III.
Na het slagen van het examen na Module III, wordt je vermeld op de EFT-Academy-Website als EFT Advanced Practitioner. De kostprijs van deze vermelding is opgenomen in de kostprijs van het Examen. Indien je niet slaagt, blijf je vermeld als EFT Practitioner in opleiding.

Na twee bijscholingen gevolgd te hebben, word je status EFT Master Practitioner. Indien u vermeld wil blijven op de EFT-Academy website, wordt er een jaarlijkse bijdrage van 30 EUR gevraagd.
De betalende vermeldingen krijgen 10 % korting op de bijscholingen en Events georganiseerd door de EFT-Academy.